Podoskopické vyštření

Cesta ke správnému držení těla

PODOSKOP

Diagnostický přístroj pro vyšetření plochonoží.

Slouží pro přímé pozorování a vyhodnocení zatíženého chodidla, pro měření hodnot valgozity a varozity paty pomocí goniometrického měřidla.