Fyzioterapie

Základní pojmy

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla. Proto je nutné klást důraz na mezioborové propojení. Fyzioterapie v rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

Optimální pohyb je jedním ze základních aspektů zdraví.
"Zdravý pohyb musí být snadný a lehký."


Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání.

Fyzioterapeut je odborně vzdělán nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie, gynekologie a další, ale hlavně v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii celého lidského těla.

Fyzioterapeut by měl vycházet z faktu, že naše tělo je řízeno centrální nervovou soustavou (CNS) a svaly jako takové jsou pouze jejím výstupním orgánem. Proto by se dalo říci, že fyzioterapeut "trénuje mozek a ne svaly".
Pro koho je fyzioterapie vhodná?

  • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě
  • pro jedince s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu
  • pro pacienty s ortopedickým, neurologickým a revmatologickým onemocněním
  • pro vrcholové i rekreační sportovce
  • pro kancelářské profese
  • pro manuální profese
  • pro profese s nadměrnou psychickou zátěží
  • pro děti předškolního i školního věku
  • pro děti začínající se sportovní aktivitou
  • pro ty, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží