Mobilizace

Tradiční, účinná metoda

Kloubní mobilizace

Využívá se v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

Techniky měkkých tkání

Měkké tkáně (kůže, podkoží, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé. Pro zlepšení posunlivosti tkání používáme protažení kůže, protažení pojivové řasy a posunlivost fascií -metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech.

Míčková facilitace

Míčkování je reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů k jiným změnám, které napomáhají uzdravení nebo aspoň k výraznému zlepšení stavu při vadném držení těla, skoliose, u DMO k zlepšení spasticity, při recidivujících vertebrogenních syndromech.

Použití

  • k relaxaci svalů zad, hrudníku
  • při vadném držení těla včetně skolióz
  • při bolestech hlavy
  • při astmatu a dalších onemocněních dýchacích cest
  • u poúrazových stavů a bolestivých jizev
  • u obrny periferních nervů (např. lícního nervu) a migrénách