Léčba stresové inkontinence

Pro ženy i pro muže

STRESOVÁ INKONTINENCE

Inkontinence moči u mužů

Výskyt inkontinence moči je u mužů ve věku 50 let méně častý nežli u žen stejného věku. Se zvyšujícím se věkem však výskyt inkontinence moči u mužů vzrůstá. Nejedná se však o pouhý průvodní jev stárnutí, nýbrž o projev jiného onemocnění, jakými jsou například zbytnění či rakovina prostaty, roztroušená skleróza a Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Méně častými příčinami mužské inkontinence mohou být cukrovka, nadváha nebo jiné rizikové faktory.

Ke stresové inkontinenci moči u mužů obvykle dochází po operaci prostaty, avšak výskyt tohoto druhu inkontinence není žádnou neznámou ani za jiných okolností. Stresovou inkontinencí rozumíme samovolný únik moči při činnostech, při nichž dochází k namáhání svalstva v krajině břišní, tedy například při kašli, běhu, skoku apod.

Ženy a inkontinence moči

Dle odborníků je pravidelným, samovolným únikem moči postiženo 10 - 12% žen, přičemž četnost výskytů úniku moči je u některých skupin žen značně zvýšená. Nejčastěji se u žen setkáváme se stresovou inkontinencí. Za ní následuje urgentní inkontinence, přičemž mnoho žen trpí oběma typy a jejich příznaky současně - tedy smíšenou inkontiencí.


Pericalm® je elektrostimulační přístroj, který ve spojení se sondami Periform®+ nebo Anuform® přirozeně stimuluje svaly pánevního dna. Jedná se o pohodlnější a účinnou variantu k mechanickým cvičením.

Přístroj má 6 programů, které jsou vyvinuty pro specifické problémy jako je stresová inkontinence, urgentní nebo smíšená inkontinence, bolesti v pánevní oblasti, snížená citlivost apod. Navíc zařízení umožňuje nastavit vlastní rehabilitační programy.

Aplikace

• zlepšuje kontinenci

• posiluje svaly pánevního dna

• udržuje či zlepšuje možnosti pohybu

• zvyšuje a vylepšuje prokrvení svalů

• snižuje bolest


PERITONE

Profesionální péče s biofeedbackem

Peritone® je elektromyografický přístroj (EMG), který zaznamenává a zobrazuje svalovou aktivitu pomocí elektrických biosignálů. Přístroj pracuje ve spojení se sondami Periform®+ nebo Anuform®. Svaly v průběhu kontrakce vysílají jemný elektrický proud, který je prostřednictvím sondy přenášen do přístroje a zobrazován LED diodami. Tato zpětná vazba (biofeedback) pomáhá nejen správně cvičit, ale také sledovat postupné zvyšování pevnosti svalů. Přístroj zaznamenává všechna cvičení, čímž lze sledovat individuálního pokrok pacienta.

Aplikace

• zlepšuje kontinenci

• zvyšuje sílu svalů

• udržuje a zlepšuje možnosti pohybu

• zvyšuje a zlepšuje prokrvení svalů

• snižuje bolest