Metoda Roswithy Brunkow

Na tuto metodu máme certifikovaný kurz

Koncept dle Roswithy Brunkow

Hlavním terapeutickým prvkem jsou napínací- vzpěrná cvičení, jejichž základem je volní maximální dorzální flexe rukou a nohou (ohyb kotníku/zápěstí směrem za hřbetem nohy/ruky). Vzpírání je prováděno v distálním směru (směrem od středu těla) proti pomyslnému odporu nebo proti pevné ploše. Správným nastavením aker horních a dolních končetin a vzepřením se o ně, dochází k vzpřímení trupu a k cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Tato aktivace umožňuje:

 • zlepšování funkce oslabeného svalstva,
 • aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
 • reedukaci správných pohybů.

Indikace:

 • poúrazové stavy
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • artrózy
 • poruchy držení těla
 • skoliózy
 • poruchy periferního nebo centrálního nervového systému
 • dysfunkce v oblasti pánevního dna (inkontinence, funkční sterilita)
 • prevence vadného držení těla

Zdroj: PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. I., Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003.